PORADNIK KATOLIKA

WITAJ W PORADNIKU KATOLIKA!

Witamy Państwa w internetowym poradniku katolika. Poradnik prowadzą wykładowcy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Odpowiadamy na pytania dotyczące wiary katolickiej, a zwłaszcza zagadnień biblijnych, dogmatycznych, moralnych, duchowych, liturgicznych, historycznych. Pytania i odpowiedzi będą publikowane. Będzie wskazana także literatura, w której można znaleźć pogłębioną odpowiedź na postawione pytanie. Zachęcamy do korzystania z poradnika oraz dzielenia się swoimi uwagami.

PORADNIK KATOLIKA
Baza wiedzy
Poradnik Katolika > Poradnik Katolika > Baza wiedzy

Szukanie w pomocy:


Odpusty

Rozwiązanie

W mojej parafii zostało ogłoszone, że za pobożny udział w w nabożeństwie gorzkie żale i drodze krzyżowej można uzyskać odpust zupełny lecz nie wiem czy ksiądz zapomniał dodać że pod zwykłymi warunkami, czy tylko udział w tych nabożeństwach wystarczy do uzyskania odpustu?

Według KPK 1983 r.: „Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności” (kan. 996 § 1).
„Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia” (kan. 996, § 2).
Z powyższej dyspozycji kodeksowej wynika, że osoba ochrzczona, nie ekskomunikowana, będąca w stanie łaski zyskuje odpust, gdy posiada taką intencję oraz wypełni w „określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia”.

Według norm dotyczących uzyskiwania odpustów (Normae de Indulgentiis) w celu uzyskania odpustu należy wypełnić następujące warunki:

a) czyn przepisany do uzyskania odpustu (tzw. opus praescriptum) – np. nawiedzenie kościoła, pobożny udział w Drodze Krzyżowej;
b) odbyć spowiedź sakramentalną;
c) przyjąć Komunię eucharystyczną;
d) pomodlić się w intencjach Ojca św.;
e) wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

W Polsce za pobożny udział w Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, tzn. spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii eucharystycznej, modlitwa w intencjach Ojca św., wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.
W celu zyskania odpustu za pobożny udział w Gorzkich Żalach należy spełnić powyższe warunki niezależnie od tego czy zostały one przypomniane przez duszpasterza.
Jedna spowiedź sakramentalna wystarcza do zyskania wielu odpustów. Jedna Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Św. wymagana jest do zyskania każdego odpustu z osobna. Wypada, aby przyjąć Komunię św. i pomodlić się w intencjach Ojca św. w dniu, gdy wykonuje się czyn przepisany do zyskania odpustu (np. udział w Gorzkich Żalach czy Drodze Krzyżowej).
Ks. Jerzy Bednarz

Szczegóły artykułu
Identyfikator artykułu: 31
Kategoria: PRAWO KANONICZNE
Wyświetleń: 1633

 
« Wstecz

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

Logo designed by Freepik