PORADNIK KATOLIKA

WITAJ W PORADNIKU KATOLIKA!

Witamy Państwa w internetowym poradniku katolika. Poradnik prowadzą wykładowcy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Odpowiadamy na pytania dotyczące wiary katolickiej, a zwłaszcza zagadnień biblijnych, dogmatycznych, moralnych, duchowych, liturgicznych, historycznych. Pytania i odpowiedzi będą publikowane. Będzie wskazana także literatura, w której można znaleźć pogłębioną odpowiedź na postawione pytanie. Zachęcamy do korzystania z poradnika oraz dzielenia się swoimi uwagami.

PORADNIK KATOLIKA
Baza wiedzy
Poradnik Katolika > Poradnik Katolika > Baza wiedzy

Szukanie w pomocy:


Wiele pytań

Rozwiązanie

Nie wiem jak zacząć więc przejdę od razu do sedna. Nurtuje mnie bowiem od dłuższego czasu pewna sprzeczność. A mianowicie pomijając księgę Henocha o wypędzeniu Lucyfera i innych upadłych aniołów z raju, gdzie obrazowo przedstawiono tą sprawę nurtuje mnie, że wg. nauk filozoficznych oraz teologicznych celem człowieka jest osiągnięcie szczęścia. Stopniując to szczęście np. w tomizmie św. Tomasza z Akwinu dochodzimy do szczęścia najwyższego najdoskonalszego gdzie już niczego więcej nie będziemy pragnąć. A więc do jedności z Bogiem. Najwyższym naszym dobrem będzie bowiem możliwość oglądania Boga i obcowania z nim.
- Czego więc brakowało Lucyferowi i innym aniołom wyrzuconym przez Pana Boga z nieba.
Przecież cieszyli się oni obecnością Boga, przebywali z nim i niczego więcej nie powinni pragnąć. A jednak się zbuntowali. Nie ważne chyba dlaczego się zbuntowali, czy była to pycha czy nie podporządkowanie się woli Boga który objawił im na początku że jego syn przyjmie ciało ludzkie a więc człowiek miałby być wywyższony czy też inna przyczyna. Sama obecność Boga, obcowanie z nim i mieszkanie w niebie nie wystarczyło bowiem upadłym aniołom. Czego zatem chcieli i czy człowiek pragnący osiągnąć niebo gdy je już osiągnie nie będzie chciał czegoś więcej. Takie to mam obecnie dylematy. Jedna z teorii mogłaby usprawiedliwiać nasze postępowanie, nasze odczucia i dociekania filozofów a mianowicie, że posiadamy czy to w sercu czy w duszy obraz Pana Boga i znamy szczęście i do niego dążymy bo to wszystko już mieliśmy i widzieliśmy a mianowicie to my jesteśmy tymi upadłymi, wyrzuconymi aniołami, których duchowe substancje uwięzione zostały jak podejrzewał na początku Platon w ludzkim ograniczonym i niedoskonałym ciele. W trakcie rozwoju człowiek rozwija się i staje się coraz mądrzejszym gdyż wolno uwalnia się z tego ciała tj. z jego ograniczeń. Nie stajemy się mądrzejsi bo się uczymy tylko uwalniamy się z ograniczeń. Mądrzy byliśmy i posialiśmy wszelką wiedzę już zanim otrzymaliśmy ciało. To ciało i jego ograniczenia nas więżą jak Matrix. To również mogłoby tłumaczyć dlaczego zostaliśmy jak twierdzą inni poddani tutaj na ziemi próbie. Już raz zawiedliśmy Pana Boga jest On na tyle miłosierny że nas nie unicestwił ale jednak karę za nieposłuszeństwo ponieś musimy. Może w tym życiu mamy pożałować tego co uczyniliśmy. Że mieliśmy już wszystko i to odrzuciliśmy. Pragniemy zatem podświadomie powrotu do nieba gdyż stamtąd wyszliśmy. Może tutaj na ziemi mamy jedynie zrozumieć swój błąd i zawierzyć Bogu bezwzględnie. Wiem, że może to brzmi nieco dziwnie ale teoria ta miałaby mimo wszystko najmniej luk. A to że zwiódł nas w raju diabeł,który nie wiadomo skąd się tam wziął, że cierpimy za pierwszych rodziców, że to niesprawiedliwe, że pragniemy czegoś czego nie rozumiemy a jednak jest to w nas i silnie nas pociąga...

Bardzo dużo pytań w jednym "pytaniu". Większość odpowiedzi można znaleźć w Katechizmie Kościoła Katolickiego (pp.385-421). Kilka szczegółowych kwestii jednak wymaga skorygowania:
1) Aniołom, którzy upadli nie brakowało nic do szczęścia. Ich grzech wynikał z tego, że nie uznali, iż wszystko, co mają (a więc także swoją doskonałość, na miarę bytu duchowego), mają od Boga, a nie z siebie samego. Nie chcieli uznać, że szczęście, którym się cieszyli jest darem Boga, który ich stworzył.
2) Człowiek może osiągnąć niebo tylko wtedy, kiedy przyjmie od Boga Ojca dar zbawienia wysłużony przez Jego Syna Wcielonego - Jezusa Chrystusa. Szczęście w niebie będzie wypływać także z tego, że człowiek będzie wiedział, jak wielki (nieskończenie wielki) dar otrzymał i że ten dar jest niezasłużony.
3) Człowiek nie jest upadłym, skazanym na "karę cielesną" aniołem. Także w niebie nie będzie aniołem, tylko odkupionym i przemienionym człowiekiem, z duszą i uwielbionym ciałem. Poglądy (teoria) prezentowana w pytaniu jest typowa dla New Age.
4) Człowiek nie jest także uduchowionym i obdarzonym inteligencją zwierzęciem.
5) Oczywiście wszyscy ponosimy konsekwencje grzechu pierworodnego. Nasza natura jednak nie została całkowicie zepsuta, ale poważnie osłabiona, ale ostateczną odpowiedzią Boga na grzech jest obietnica zbawienia - protoewangelia (pierwsza dobra nowina) - "ono", czyli dziecko kobiety, "zmiażdży ci głowę". Jezus - Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek zrealizował tę obietnicę.
6) Zawierzyć Bogu, zaufać Jego miłosierdziu oznacza złożyć w Jego Sercu wszystkie swoje słabości i grzechy i przyjąć Jego miłość, która przebacza i usynawia nas. Bóg uznaje nas za swoje dzieci i dzieli się z nami swoim szczęściem. Ten dar jest nieskończenie większy od kary, jaka należałaby się nam za grzechy. Tajemnica miłości Boga, który posyła Swego Syna jest większa niż tajemnica grzechu. Dopiero w tym świetle, w świetle krzyża można zrozumieć wielkość i godność człowieka.
7) Tajemnica grzechu, tajemnica odkupienia, prawda o godności człowieka to tajemnice, które poznajemy z Objawienia, tzn. dzięki temu, że Bóg nam o tym powiedział, a nie dzięki jakiejkolwiek, nawet "najmądrzejszej" teorii stąd potrzebujemy w tych kwestiach nie tylko zrozumienia, czyli niesprzeczności empirycznej i logicznej, ale rozumu oświeconego wiarą, tzn. rozumu, który w Bogu dostrzeże nie tylko pełnię prawdy, ale kochającego Ojca, który nas stworzył, bo nas kocha i odkupił, bo nas nie przestał kochać pomimo naszej niewierności i nigdy nie przestanie nas kochać.
Pozdrawiam - ks. Czesław Noworolnik

Szczegóły artykułu
Identyfikator artykułu: 30
Kategoria: DOGMATYKA
Wyświetleń: 1777

 
« Wstecz

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

Logo designed by Freepik