PORADNIK KATOLIKA

WITAJ W PORADNIKU KATOLIKA!

Witamy Państwa w internetowym poradniku katolika. Poradnik prowadzą wykładowcy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Odpowiadamy na pytania dotyczące wiary katolickiej, a zwłaszcza zagadnień biblijnych, dogmatycznych, moralnych, duchowych, liturgicznych, historycznych. Pytania i odpowiedzi będą publikowane. Będzie wskazana także literatura, w której można znaleźć pogłębioną odpowiedź na postawione pytanie. Zachęcamy do korzystania z poradnika oraz dzielenia się swoimi uwagami.

PORADNIK KATOLIKA
Baza wiedzy
Poradnik Katolika > Poradnik Katolika > Baza wiedzy

Szukanie w pomocy:


Tradycja i Biblia

Rozwiązanie

Co jest ważniejsze: tradycja, czy słowa w biblii?

Pytam w kontekście cyt: "Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony2, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, 3 nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, 4 dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. 5 Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?" 1 List do Tymoteusza 3:2-5

Jak uzasadnić odstępstwo od słowa?

Szczęść Boże!

Pytanie postawione na wstępie sugeruje konieczność dokonania wyboru i opowiedzenia się albo po stronie Biblii, albo po stronie Tradycji (obie pisane wielką literą!). Takie postawienie sprawy jest jednak z punktu widzenia nauki Kościoła katolickiego błędne. Wystarczy sięgnąć do Katechizmu Kościoła Katolickiego, by przeczytać, że: "Tradycja i Pismo święte ściśle się z sobą łączą i komunikują... wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. Tradycja i Pismo święte uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, który obiecał pozostać ze swoimi przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,20)" (KKK, 80; por. Konstytucja Soboru Watykańskiego II "Dei verbum", 8). A zatem Tradycja i Pismo święte nie pozostają względem siebie w opozycji, lecz wzajemnie się uzupełniają. Błędem jest więc dowartościowanie Biblii kosztem Tradycji (tzn. kierowanie się zasadą "Sola Scriptura"): "Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie Objawienia, osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu" (KKK, 82; por. Konstytucja Soboru Watykańskiego II "Dei verbum", 9).

Gdy zaś chodzi o fragment 1 Tm 3,2-5, to stanowi on instrukcję zawierającą wymagania stawiane przełożonym (zarówno biskupom jak i prezbiterom) w Kościele. Wszystkie one sprowadzają się do przymiotu, który otwiera listę pożądanych cech: ma on być "bez zarzutu". Kandydat na przełożonego wspólnoty pod każdym względem musi "świecić przykładem" - takie jest przesłanie tego fragmentu. Nie należy natomiast dopatrywać się w nim wymogu zawarcia związku małżeńskiego jako warunku koniecznego i niezbędnego do podjęcia posługi diakona/prezbitera/biskupa (por. także 1 Tm 3,12). Jeżeli jednak taki kandydat zawarł już uprzednio związek małżeński, to oczekuje się od niego, że również w tej materii będzie "bez zarzutu": tzn. będzie "wiernym małżonkiem" (taki jest sens wyrażenia "mąż jednej żony") oraz "wzorowym ojcem" (por. 1 Tm 3,4-5). A zatem nie ma powodu, by w praktyce celibatu kapłańskiego - będącego dobrowolną rezygnacją z wstępowania w związek małżeński po to, aby z większym zaangażowaniem poświęcić się sprawom Królestwa niebieskiego (por. Mt 19,12; 1 Kor 7,32-33) - widzieć uchybienie przywołanym wymaganiom (bo domyślam się, że to właśnie Autor pytania miał na myśli pisząc o "odstępstwie od słowa").

Podsumowując, Tradycja i Biblia są względem siebie komplementarne: Tradycja pomaga właściwie zrozumieć sens Biblii.

Mam nadzieję, że udało mi się uczynić poruszone zagadnienie nieco bardziej zrozumiałym.

Z pozdrowieniem
Ks. Piotr Jaworski

Szczegóły artykułu
Identyfikator artykułu: 19
Kategoria: BIBLIA
Wyświetleń: 1374

 
« Wstecz

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

Logo designed by Freepik