PORADNIK KATOLIKA

WITAJ W PORADNIKU KATOLIKA!

Witamy Państwa w internetowym poradniku katolika. Poradnik prowadzą wykładowcy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Odpowiadamy na pytania dotyczące wiary katolickiej, a zwłaszcza zagadnień biblijnych, dogmatycznych, moralnych, duchowych, liturgicznych, historycznych. Pytania i odpowiedzi będą publikowane. Będzie wskazana także literatura, w której można znaleźć pogłębioną odpowiedź na postawione pytanie. Zachęcamy do korzystania z poradnika oraz dzielenia się swoimi uwagami.

PORADNIK KATOLIKA
Baza wiedzy
Poradnik Katolika > Poradnik Katolika > Baza wiedzy

Szukanie w pomocy:


Stary i Nowy Testament

Rozwiązanie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Prowadzę czasami rozmowy z osobą - ateistą, która spogląda na świat i rzeczywistość w sposób bardzo naukowy, nie uwzględniąc istnienia Boga. Są to dyskusje na różne tematy natury moralnej, religijnej itp. a w dyskusji staram się przedstawiać argumenty katolika. Jest w tym niezmiernie mi pomocna lektura KKK jak i strona internetowa www.teologia.pl Ostatnio w rozmowach słyszę cały czas zarzuty, że w Starym Testamencie pełno jest przemocy, przyzwolenie na zabijanie itd. Moja/Nasza wiara opiera się owszem na Bogu Sprawiedliwym, ale też i na miłosiernym jaki przedstawia Nowy Testament. Szukam zatem materiałów, publikacji, które w jasny sposób opisują powiązanie i rozumienie tych dwóch obrazów Boga, zarówno w ST jak i w NT. Sam chciałbym poznać głębiej to zagadnienie, aby jako bieżmownay katolik móc bronić i przedstawiać swoją wiarę, przemyślenia podczas rozmów z ww. ateistą. Z góry bardzo dziękuję. Szczęść Boże.

Szczęść Boże!

Drogi Tomaszu, gratuluję postawy godnej prawdziwego katolika, który sam poszukuje głębszego zrozumienia swojej wiary, a równocześnie chce dzielić się nią z innymi i pomagać im odkrywać jej piękno.

Gdy chodzi o obraz Boga w Starym i Nowym Testamencie, to - wbrew obiegowej opinii - nie do końca prawdą jest, że Stary Testament ukazuje Boga sprawiedliwego, zaś Nowy Testament - Boga miłosiernego. Biblia stanowi jedną, nierozerwalną i integralną całość. Mimo iż składa się z wielu ksiąg, powstałych w trzech językach na przestrzeni około piętnastu wieków, to przedstawia cały czas tego samego Boga. Zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie można odnaleźć fragmenty, które ilustrują oba te boskie przymioty. Bóg (tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie) jest sprawiedliwy i miłosierny. Można to dostrzec choćby w tekście Wj 34,6-7, który przedstawia Boga w następujący sposób: "Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia". W przywołanym fragmencie z jednej strony można dostrzec dwie komplementarne cechy Boga: sprawiedliwość oraz miłosierdzie, a z drogiej strony miłosierdzie wyraźnie przewyższa sprawiedliwość. Tekstów o podobnym wydźwięku jest w Starym Testamencie o wiele więcej. A zatem dominujące przymioty Boga w postaci Jego miłości i miłosierdzia, które swą pełnię osiągną w Nowym Testamencie (wystarczy przywołać choćby jedno z piękniejszych zdań "Dobrej Nowiny", jaką Jezus ma dla człowieka: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne" [J 3,16]) są obecne już na kartach Starego Testamentu.
Bóg Starego i Nowego Testamentu jest ukazany jako Ojciec, który pragnie prawdziwego szczęścia dla swoich dzieci. Właśnie dlatego stawia im wysokie wymagania, kieruje nimi, przestrzega i strofuje, ale także pozwala ponosić konsekwencje swoich błędów i złych wyborów, a nawet zsyła karę. Wszystko to jednak jest przejawem ojcowskiej troski: "Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje" (Hbr 12,6; por. Prz 3,12).

Czytając Stary i Nowy Testament nie możemy też zapomnieć o Bożej pedagogii, która objawia się w tym, że człowiek stopniowo odkrywa prawdę o Bogu. Nie może więc dziwić fakt, iż starotestamentowy człowiek (mimo szczerych chęci) nie osiągnął takiego poziomu moralności, która właściwa jest dla człowieka nowotestamentowego. Bóg wychowywał człowieka objawiając mu siebie, a objawienie to osiągnęło pełnię w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego też Stary Testament znajduje kontynuację i wypełnienie w Nowym Testamencie. Niemniej jednak gdy uważnie i wnikliwie czytamy oba Testamenty, odkrywamy w nich to samo Boskie Oblicze.

Myślę, że bardziej szczegółowych odpowiedzi na wiele pytań dotyczących poruszanego zagadnienia może dostarczyć lektura książki ks. Józefa Kudasiewicza pt. "Poznawanie Boga Ojca. Szkice z teologii biblijnej. T. 1: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela (Łk 1,68)", Kielce 2000.

Pozdrawiam serdecznie i życzę wiele światła Ducha Świętego w poznawaniu i kontemplacji Boga Ojca, który najpełniej objawił się nam w swoim Synu, Jezusie Chrystusie.

Ks. Piotr Jaworski

Szczegóły artykułu
Identyfikator artykułu: 18
Kategoria: BIBLIA
Wyświetleń: 5400

 
« Wstecz

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

Logo designed by Freepik